Nieuws

19 mei 2024

De IMPLEMENTATIE tool is nu digitaal beschikbaar

Met meer dan 100 strategieën om een innovatie goed in te voeren!!! TNO en LUMC hebben een dynamische implementatietool ontwikkeld met meer dan 100 strategieën die organisaties en interventieontwikkelaars kunnen ondersteunen bij het effectief invoeren van innovaties in de publieke gezondheid. In dit nieuwsbericht leest u meer hierover. Bereik en impact van innovaties vallen vaak tegen. Effectieve innovaties (richtlijnen, interventies, programma’s) ... Lees meer

ImplementatieInnovatie
19 mei 2024

ZonMw financiering voor onderzoek naar booster vaccinatie tegen mpox

Binnen de tweede subsidieronde van het ZonMw programma Infectieziektebestrijding-3 gaan binnenkort 18 projecten van start. Deze projecten richten zich op maatschappelijke vraagstukken die bijdragen aan het algemeen publiekelijk belang om het aantal (ernstige) zieke mensen door infectieziekten te verminderen. Eén van deze projecten is: “Immunogeniciteit van fractionele subcutane booster vaccinatie tegen mpox: non-inferioriteit studie” onder leiding van prof. dr. Leo ... Lees meer

Infectieziektebestrijding
5 mei 2024

Aanvraag ZonMw subsidie Leren transformeren goedgekeurd

Fantastisch nieuws voor de Alliantie Positieve Gezondheid Zuid-Holland Noord! Wij ontvangen een subsidie van €400.000,= voor drie jaar van ZonMw in het kader van het programma ‘Leren transformeren van zorg naar gezondheid’. De subsidie van ZonMw is bedoeld voor samenwerkingsverbanden die al meerdere jaren werken aan verbeteren van gezondheid van mensen in de regio. Met deze subsidie kunnen zij verder ... Lees meer

Domeinoverstijgend samenwerkenPositieve gezondheid
28 maart 2024

Symposium Mentale Gezondheid: samen doen!

Donderdag 16 mei, 12:30 – 18:30 uur De Broodfabriek, Volmerlaan 12 in Rijswijk De inschrijvingen voor het symposium zijn gesloten.  Uit onderzoek blijkt dat de mentale gezondheid van onze inwoners onder druk staat. Maar hoe ga je samen aan de slag om de mentale gezondheid te verbeteren? Hoe zorg je voor een integrale aanpak? Wie heb je daarvoor nodig? Daarmee ... Lees meer

Mentale gezondheidSymposium
25 maart 2024

Afscheidssymposium Sjaak de Gouw: De contente mens

Met het symposium “De contente mens. Dynamiek van waarden in de publieke gezondheid” neemt Sjaak de Gouw, Directeur Publieke Gezondheid bij Hecht GGD Hollands Midden op 29 mei in gepaste stijl afscheid. Sjaak was ruim 10 jaar voorzitter en boegbeeld van de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid. Hij heeft gedurende zijn gehele carrière een waardevolle bijdrage geleverd aan het beschermen, bevorderen ... Lees meer

awpg Lumens
24 maart 2024

ZonMw aanvraag Testen als steunpilaar

De aanvraag “Testen als steunpilaar: wat beïnvloedt testbereidheid bij meldingsplichtige infectieziektenuitbraken?” van GGD Haaglanden in samenwerking met de Health Campus en faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Leiden is goedgekeurd! De aanleiding Testen is veel gedaan tijdens de COVID-19 uitbraak, maar blijft van belang voor andere infectieziekten, zoals Hepatitis A. Het zorgt voor zicht op de verspreiding en geeft mogelijkheid ... Lees meer

InfectieziektebestrijdingTestbereidheid
23 maart 2024

Matty Crone neemt afscheid van awpg Lumens

Matty Crone is in januari dit jaar benoemd als hoogleraar Gezondheidsbevordering, verbinding preventie en zorg bij de Universiteit Maastricht. Maar liefst 16 jaar was zij actief bij awpg Lumens, voorheen AWPG Noordelijke Zuid-Holland. Zij was als universitair hoofddocent en gezondheidswetenschapper bij de LUMC afdeling Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde bij talloze onderzoeken betrokken, van kortdurende ‘klein maar fijn’ projecten tot promotieonderzoeken. ... Lees meer

GezondheidsachterstandenImplementatieonderzoek
22 maart 2024

Signalement maart 2024

In deze rubriek worden relevante ontwikkelingen in de publieke gezondheid en uit andere netwerken gevolgd en gedeeld. Zo kunnen we aanhaken en gebruik maken van inzichten en kansen uit het veld van de publieke gezondheid en bestaande initiatieven uit andere netwerken.   Lees meer

Kennisontwikkeling
11 maart 2024

Jaaronderzoeker Louise de Vos Klootwijk stelt zich voor

Begin januari 2024 is Louise de Vos Klootwijk gestart als jaaronderzoeker Infectieziektebestrijding bij GGD Haaglanden. Louise is een van de 9 jaaronderzoekers die dit jaar gestart zijn binnen het programma Versterking Infectieziektebestrijding en Pandemische paraatheid (VIP). Jaaronderzoekers doen gedurende één jaar parttime onderzoek naar een thema dat relevant is voor de praktijk van infectieziektebestrijding en pandemische paraatheid. Dit geeft hen ... Lees meer

Infectieziektebestrijding
5 maart 2024

ZonMw honoreert JGZ promotieonderzoek voor arts M+G in opleiding

Om de wetenschappelijke basis van het specialisme maatschappij + gezondheid (M+G) verder te verstevigen financiert ZonMw promotietrajecten voor artsen M+G (in opleiding). Onlangs werd bij het LUMC / Health Campus Den Haag een promotietraject goedgekeurd met de titel ‘De jeugdarts in the lead in de zorg voor vluchtelingen- en statushouderskinderen’. Vluchtelingen- en statushouderskinderen hebben een verhoogd risico op fysieke en ... Lees meer

JGZKwetsbare groepen
1 maart 2024

ZonMw subsidie voor onderzoek naar gezonde leefomgeving in Den Haag

In Den Haag gaat het onderzoeksproject ‘Samen gezond bezig in de wijk; een evaluatie van drie bewonersprojecten in Den Haag Zuidwest’ van start. GGD Haaglanden en Haagse Hogeschool gaan samen met o.a. gemeente Den Haag, provincie Zuid-Holland en Health Campus Den Haag, 3 projecten in Den Haag Zuidwest evalueren. Het proces van herinrichtingen wordt samen met inwoners geanalyseerd en er ... Lees meer

Gezonde leefomgeving
28 februari 2024

ZonMw project om mentale gezondheid van jongeren te verbeteren: Samen naar Beter!

Het project “Samen naar Beter: Optimale implementatie & samenwerking binnen een integrale aanpak ‘mentaal welbevinden’ in bovenbouw VMBO en MBO” heeft subsidie ontvangen vanuit de ZonMw programmalijn Kennisbenutting en Implementatie. Doel van het project is het versterken van de implementatie van effectieve en kansrijke interventies gericht op mentale gezondheid en het in kaart brengen van kennis, kansen en knelpunten over ... Lees meer

Gezonde schoolMentale gezondheid
26 februari 2024

“Better Together – Empowering citizen collectives” is goedgekeurd

Goed nieuws: het onderzoeksvoorstel “Better Together’’ is door de TNO Science Board en Raad van Bestuur goedgekeurd. Door middel van onderzoeksgelden vanuit EZK kunnen TNO onderzoekers de komende 4 jaar aan de slag met “Better Together – Empowering citizen collectives”. Dit project richt zich op burgercollectieven op het gebied van gezonde en duurzame leefomgeving en leefstijl, en onderzoekt hoe deze ... Lees meer

BurgerbetrokkenheidDomeinoverstijgend samenwerken
23 februari 2024

Samen leren in de gemeentelijke uitvoeringspraktijk

Gemeenten staan voor grote opgaven, zowel in het fysieke als in het sociale domein. Daarom werken praktijkprofessionals, gemeenteambtenaren, onderzoekers en inwoners steeds vaker samen in organisatie-overstijgende leernetwerken om complexe vraagstukken aan te pakken. Ook onderling kunnen gemeenten veel van elkaar leren bij het uitvoeren van integraal gezondheidsbeleid. Vier jaar ervaring gebundeld In oktober 2018 kregen zes consortia waaronder Wijzer in ... Lees meer

Domeinoverstijgend samenwerkenGemeenten
8 februari 2024

Vacature PhD-kandidaat – Arts in Opleiding tot Arts Maatschappij en Gezondheid

Voor het project “De jeugdarts in the lead in de zorg voor vluchtelingen- en statushouderskinderen” zoeken wij een PhD-kandidaat – Arts in Opleiding tot Arts Maatschappij en Gezondheid. Deze vacature biedt jou de kans om de opleiding tot Arts M&G, fase 1 of fase 2, te combineren met promotieonderzoek bij de Health Campus in Den Haag. Deadline 23 februari 2024. Het ... Lees meer

JGZVacature
31 december 2023

AWPG NZH wordt awpg Lumens

Met veel plezier en trots presenteren we de nieuwe naam en logo van onze academische werkplaats: Lumens staat voor het verlichten van paden, het bieden van inzicht en het verhelderen van kwesties binnen het werkgebied van academische werkplaatsen publieke gezondheid. Lumen is ook de medische term voor ruimte. Het logo toont de verlichting van het woord ‘mens’ door een lichtbron. ... Lees meer

27 december 2023

Nieuwe koers: samen werken aan gelijke kansen op gezondheid

Het werkveld van de publieke gezondheid is de afgelopen jaren in een stroomversnelling geraakt. Voor de AWPG NZH was dit reden om de organisatie en koers te herijken. Met als resultaat een inspirerend en beloftevol plan. Andere tijden, nieuwe uitdagingen Publieke gezondheid staat hoger op de politieke en bestuurlijke agenda’s dan ooit. Er is een brede behoefte aan een regionale ... Lees meer

24 december 2023

CAPI Symposium – Besmettelijke kennis | 25 januari 2024

Het Consortium van Academische werkplaatsen Publieke gezondheid – Infectieziekten, opgericht in het kader van pijler 3 van het VIP-programma, organiseert op donderdag 25 januari 2024 de eerste editie van het jaarlijkse CAPI Symposium – besmettelijke kennis. Dit symposium staat in het teken van infectieziekte-onderzoek uitgevoerd voor en door GGD’en. Met Aura Timen, hoogleraar Eerstelijnsgeneeskunde bij het Radboudumc, over pandemische paraatheid ... Lees meer

23 december 2023

ZonMw subsidie voor Samen gezond bezig in de wijk en Groen Samenspel

Fantastisch nieuws! De subsidieaanvragen ‘Samen gezond bezig in de wijk; een evaluatie van drie bewonersprojecten in Den Haag Zuidwest’ en ‘Groen samenspel’ zijn beiden door ZonMw goedgekeurd. In totaal zijn er voor de subsidieronde “Ontwikkelen van kennis over gezondheid in kwetsbare wijken en gebieden” 19 aanvragen ingediend, waarvan er 10 zijn gehonoreerd. De geplande starttijd van de projecten is 1 ... Lees meer

22 december 2023

10e werkconferentie Pionieren voor gezondheid | 23 januari 2024

Ontdek de innovatieve kracht van de regio op de 10e Werkconferentie van de Health Campus Den Haag. Verrijk je kennis, netwerk met professionals en draag bij aan de toekomst van gezondheid. De werkconferentie zal plaatsvinden op 23 januari 2024 van 17:00 tot 21:30 uur in het Wijnhavengebouw, Turfmarkt 99 in Den Haag. Lees hier verder voor het volledige programma en ... Lees meer

© 2024 awpg Lumens. Alle rechten voorbehouden / Disclaimer / Privacy / Realisatie: Lemon