Infectieziektebestrijding

 
Lopend2024

Testen als steunpilaar: wat beïnvloedt testbereidheid bij meldingsplichtige infectieziekteuitbraken

Testen tijdens infectieziektenuitbraken is essentieel om zicht te houden op de uitbraak en effectieve controlemaatregelen te treffen. De GGD’en spelen een centrale rol hierin, o.a. door het uitvoeren van bron- en contactonderzoek. Wanneer een burger contact heeft gehad met iemand met een meldingsplichtige infectieziekte, neemt de GGD contact met hen op. De laatste jaren hebben medewerkers van GGD Haaglanden de ... Lees meer

LEES VERDER
Lopend2024

Immunogeniciteit van fractionele subcutane booster vaccinatie tegen mpox: non-inferioriteit studie

Hoewel de mpox-incidentie in Nederland sinds de uitbraak in 2022 sterk is afgenomen, kunnen MPXV-infecties steeds opnieuw opduiken zoals blijkt uit verschillende gevallen van doorbraak- en herinfecties. MPXV verspreidt zich voornamelijk in een zeer mobiele en onderling sterk verbonden risicopopulatie (voornamelijk mannen die seks hebben met mannen (MSM) met vele seksuele contacten). Met de voortdurende kans op nieuwe introducties van ... Lees meer

LEES VERDER
Afgerond2020

Wijkgerichte follow-up in Leiden, de COVID Radar in de praktijk

De Nederlandse Corona-aanpak is erop gericht om het virus maximaal onder controle te houden, de zorg niet te overbelasten en kwetsbare mensen in de samenleving te beschermen. Inmiddels is het aantal nieuwe coronagevallen teruggezakt naar hanteerbare normen, maar zijn er zorgen over het risico op een 2e golf van het coronavirus. Om de komende maanden een veilige ontsluiting van de ... Lees meer

LEES VERDER
Afgerond2014

Stigma bij dragers van een MRSA en gevolgen voor hun psychische gezondheid

Sinds een aantal jaren stijgt het aandeel van BRMO in de dagelijkse casuïstiek van GGD’s. BRMO staat voor Bijzonder Resistente Micro-Organismen, zoals MRSA (Methicilline Resistente Staphylococcus Aureus), VRE (Vancomycine-Resistente Enterokok) of ESBL (Extended Spectrum Beta-Lactamase). Bij MRSA gaat het in ongeveer een derde van de gevallen om complexe casuïstiek waarbij soms verregaande maatregelen tegen overdracht van MRSA worden genomen. De ... Lees meer

LEES VERDER
Afgerond2012

RESPONS HB-vaccinatie – Alternatieve revaccinatieschema’s voor gezonde non-responders na hepatitis B vaccinatie

Dat vaccinatie veilig en effectief is in het voorkómen van een infectie met hepatitis B virus is bekend. Toch is zo’n 5 à 10 % van de gevaccineerden niet beschermd na een eerste serie van drie vaccinaties. Een goede immunologische reactie met beschermende antistoffen komt bij deze personen niet op gang. Wat het juiste vervolgbeleid is voor deze zogenaamde ‘non-responders’ ... Lees meer

LEES VERDER
Afgerond2012

Stigma bij chronische hepatitis B – Een kwalitatief inventariserend onderzoek onder Turkse Hagenaars

In het verleden is gebleken dat er mensen zijn met een chronische infectie door het hepatitis B virus die door zichzelf of door anderen bepaalde beperkende leefregels opgelegd krijgen die medisch of epidemiologisch onzinnig zijn. De signalen lopen uiteen van het mijden van risicoloos fysiek contact tot het doelbewust weren van dragers aan de eettafel. Hoewel lichamelijke complicaties bij een ... Lees meer

LEES VERDER
Afgerond2012

De invloed van een antroposofische levensvisie op het vaccineren in de gemeenten Den Haag, Delft en Zoetermeer

Het Rijksvaccinatieprogramma (RVP), dat vanaf 2018 onder verantwoordelijkheid van de gemeente zal vallen, biedt aan alle kinderen in Nederland vaccinaties aan tegen twaalf infectieziekten. Er zijn groepen mensen die hun kinderen niet of afwijkend van het RVP laten vaccineren. Ondanks het RVP doen zich met enige regelmaat uitbraken voor die zijn gerelateerd aan ziekten waartegen gevaccineerd wordt vanuit het RVP. ... Lees meer

LEES VERDER
Afgerond

Labdata voor regionale soa-surveillance

SOA-centra hebben als Regionale Centra voor Seksuele Gezondheid niet alleen de taak om monitoring van de eigen consulten uit te voeren, maar ook om inzicht te bieden in de verspreiding van SOA in de regio. Regionale surveillance helpt om beter inzicht te krijgen in incidentie en identificatie van risicogroepen en kan leiden tot meer gerichte preventie. Verder zijn de meeste ... Lees meer

LEES VERDER
Afgerond2011

Icares

In het verleden is gebleken dat clusters van infectieziekten vaak (te) laat ontdekt worden (Legionella 1999; Q koorts 2005; EHEC 2011; Salmonella Thompson 2012). Een reden voor trage detectie van clusters is dat patiënten over meerdere praktijken of ziekenhuizen verspreid zijn. Om dergelijke situaties wel tijdig te signaleren, zou de GGD/GHOR dagelijks moeten weten wat er “aan de hand is”, ... Lees meer

LEES VERDER
Afgerond2011

Lyme als beroepsziekte

Nederlands onderzoek toont aan dat tuinders en boswachters een reëel hoger risico hebben om tijdens hun werk tekenbeten te krijgen, respectievelijk 32% en 81% zijn ooit gebeten tijdens het werk. Lyme komt ook relatief vaak voor bij groenwerkers, maar er zijn geen cijfers bekend. Voor deze beroepsgroepen die in de natuur werken, is lyme een beroepsziekte, die door preventieve maatregelen ... Lees meer

LEES VERDER
Afgerond2009

Op reis

Het acroniem OP REIS staat voor “Onderzoek naar de Prevalentie van Reisgerelateerde Episoden van Infecties bij immuunSuppressie.”  Het betreft een multicenteronderzoek met een bijna landelijke dekking. Invloed afweeronderdrukking Door de succesvolle behandeling met afweeronderdrukkende medicijnen worden fysieke beperkingen voorkomen.  Hierdoor wordt het voor deze groep patiënten (weer) mogelijk om  naar de (sub) tropen te reizen. Daarbij ontstaat de vraag welke ... Lees meer

LEES VERDER

© 2024 awpg Lumens. Alle rechten voorbehouden / Disclaimer / Privacy / Realisatie: Lemon