Gezondheidsbevordering

Awpg Lumens werkt aan het vergroten van gelijke kansen op gezondheid voor iedereen. We doen onderzoek naar het creëren van een aantrekkelijke en gezonde leefomgeving, het stimuleren van een gezonde leefstijl en bevorderen van sociale en mentale gezondheid.

Centraal staan de vragen: Hoe kunnen we bestaande kennis op een goede manier inzetten in onze regio en welke kennis ontbreekt nog? Hoe bereiken we de mensen die het meest kwetsbaar zijn met interventies en zorg, en hoe sluiten we aan op hun behoeften? Wat is er nodig voor partijen om over domeinen heen samen te werken? Voor jeugd en ouderen bestaan vaak specifieke vraagstukken.

Bereiken van kwetsbare groepen

Domeinoverstijgend samenwerken

Gezond ouder worden

Gezonde leefomgeving

Jeugdgezondheidszorg

Leefstijl

Mentale gezondheid en veerkracht

Toolkit Wijzer in de Wijk

© 2024 awpg Lumens. Alle rechten voorbehouden / Disclaimer / Privacy / Realisatie: Lemon