Gezonde leefomgeving

 
Lopend2024

Samen gezond bezig in de wijk; een evaluatie van drie bewonersprojecten in Den Haag Zuidwest

In kwetsbare wijken ervaren veel inwoners gezondheidsproblemen, vaak met problematiek op andere levensgebieden. Een belangrijk aandachtspunt is het gebrek aan een gezonde leefomgeving. Dit kan leiden tot stress, blootstelling aan schadelijke milieufactoren, gevoel van onveiligheid, en beperkte mogelijkheden om een actieve en sociale leefstijl te continueren. Den Haag Zuidwest (ZW) bestaat uit drie kwetsbare wijken waar een stapeling is van ... Lees meer

LEES VERDER
Lopend2024

Groen Samenspel

Onderzoek laat zien dat een groene omgeving een positieve werking heeft op gezondheid. Maar in kwetsbare wijken zijn de resultaten tegenstrijdig. Onderzoek wijst op de mediatie van sociale cohesie op de gezondheidsimpact van een groene leefomgeving. Bewoners van kwetsbare Leidse wijken beschreven in voorbereiding op dit project dat onveiligheid en gebrek aan cohesie belangrijke barrières zijn voor hun gebruik van ... Lees meer

LEES VERDER
Lopend2024

ECOTIP: identifying tipping points of the effects of living environments on the ecosyndemics of lifestyle-related illness

Zonder ingrijpen zal 40% van de Nederlandse volwassen bevolking de komende tien jaar lijden aan een chronische niet-overdraagbare ziekte (NCD), zoals hart- en vaatziekten (HVZ), diabetes mellitus type 2 (DM2) of chronische nierziekte (CKD). Deze niet-overdraagbare ziekten delen verschillende leefstijlgerelateerde risicofactoren (zoals roken, ongezonde voeding, sedentair gedrag en middelenmisbruik) en komen onevenredig vaak voor in gemeenschappen en populaties die in ... Lees meer

LEES VERDER
Afgerond2014

Gezondheid in de gemeentelijke besluitvorming in Leiden en Den Haag

Een gemeente kan bij de inrichting van de leefomgeving een belangrijke bijdrage leveren aan de gezondheid van haar inwoners door gezondheidsaspecten vroegtijdig een positie te geven in de besluitvorming. Het voeren van integraal gezondheidsbeleid is echter geen gemakkelijke taak. Vraagstelling: Wat zijn nu de factoren die bepalen of gezondheid wordt meegenomen in de besluitvorming? Lees meer

LEES VERDER

© 2024 awpg Lumens. Alle rechten voorbehouden / Disclaimer / Privacy / Realisatie: Lemon