Terug naar overzicht

19 juni 2024

Aftrap: Verder bouwen met de Alliantie Positieve Gezondheid ZHN

Op 5 juni vond de aftrap plaats van het project ‘Verder bouwen met de Alliantie Positieve Gezondheid Zuid-Holland Noord (ZHN)’. Dit project, ondersteund door een driejarige subsidie van ZonMw, is onderdeel van het programma ‘Leren transformeren van zorg naar gezondheid’. De Alliantie Positieve Gezondheid ZHN is een breed samenwerkingsverband van gemeenten, welzijns- en zorgorganisaties, inwonersinitiatieven en onderwijsinstellingen, en heeft als ambitie: In 2030 ervaren inwoners in de regio ZHN dat beroepskrachten, beleidsmakers en bestuurders denken en doen vanuit een brede blik op gezondheid zodat inwoners regie over hun eigen leven en initiatieven in hun wijk kunnen nemen. Het ZonMw project draagt bij aan de transformatie van zorg naar gezondheid die daarvoor nodig is.

Aan de slag in drie proeftuinen

In drie proeftuinen in Leiden, Katwijk, Hillegom/Lisse/Teylingen gaan we experimenteren met het verplaatsen, voorkomen en/of vervangen van zorg. Het doel is om gezonde buurten en wijken te creëren samen met inwoners en lokale partners. In de drie proeftuinen ligt de focus op samen met elkaar leren wat wel en niet werkt. Inwoners en betrokken partners nemen daarvoor actief deel aan de op te zetten Learning Communities. In Leiden ligt de focus op het bevorderen van de zelfredzaamheid van ouderen door een buurtontmoetingsplek en leren met Thuisplusflats, in Katwijk gaat aandacht naar mantelzorgers en leren met vraaggerichte ondersteuning en in Hillegom/Lisse/Teylingen wordt de ABCD-methode (Asset Based Community Development) toegepast en leren met community building en Positieve Gezondheid.

Transformeren vraagt van ons iets anders dan we altijd deden, we zijn blij dat we daarmee mogen experimenteren, reflecteren en leren!
Een van de deelnemers

Eerste bijeenkomst en de ambities, leer- en verandervragen

Tijdens de aftrapbijeenkomst kwamen de betrokken partijen samen om kennis te maken, ervaringen te delen en te dromen over de toekomst van de proeftuinen. Ellen van Steekelenburg, projectleider, nam de aanwezigen mee met de contouren en kaders van het project in relatie tot de Alliantie. Onder leiding van Suzan van der Pas, lector Sociale Innovatie aan de Hogeschool Leiden, en Patricia van der Haak van Transitiereizen, werden de ambities, leervragen en verandervragen van elke proeftuin besproken. We kwamen tot een aantal gezamenlijke leer- en verandervragen die als leidraad zullen dienen voor het project. De middag werd feestelijk afgesloten met een startfoto en een borrel.

Getekende samenwerkingsovereenkomst door 30 partijen

Op 10 juni is de samenwerkingsovereenkomst, ondertekend door bestuurders van alle 30 betrokken partijen, naar ZonMw gestuurd. De komende periode zullen het Transitieteam en de Kernteams van de drie proeftuinen aan de slag gaan. Op 2 juli nemen we deel aan de ZonMw workshop ‘Leerlandschap creëren’, waar we beginnen met het vormgeven van ons leerlandschap. We gaan aan de slag met vragen zoals: Hoe is het leren bij ons nu georganiseerd? Wie zijn daar nu al mee bezig en welke partijen nog niet? Waar zitten de knelpunten? We kijken ernaar uit om samen te leren en verder te bouwen aan een positief gezondere regio Zuid-Holland Noord, waarin iedereen de kans krijgt om actief en gezond te leven.

Contact

Heb je vragen over het project, neem dan contact op met projectleider Ellen van Steekelenburg, MPH (via evansteekelenburg@ggdhm.nl, tel. 06 10005613).

Meer lezen

Dit project is mede mogelijk gemaakt door

© 2024 awpg Lumens. Alle rechten voorbehouden / Disclaimer / Privacy / Realisatie: Lemon