Nieuws

19 mei 2024

De IMPLEMENTATIE tool is nu digitaal beschikbaar

Met meer dan 100 strategieën om een innovatie goed in te voeren! TNO en LUMC hebben een dynamische implementatietool ontwikkeld met meer dan 100 strategieën die organisaties en interventieontwikkelaars kunnen ondersteunen bij het effectief invoeren van innovaties in de publieke gezondheid. In dit nieuwsbericht leest u meer hierover. Bereik en impact van innovaties vallen vaak tegen. Effectieve innovaties (richtlijnen, interventies, programma’s) ... Lees meer

ImplementatieInnovatie
17 december 2023

Signalement: kansen voor onderzoek naar publieke gezondheid

Het AWPG platform “Verkenning, ontwikkelingen & andere netwerken” is een nieuwe rubriek gestart waarin relevante ontwikkelingen in de publieke gezondheid en uit andere netwerken worden gevolgd en gedeeld. Zo kunnen we aanhaken en/of gebruik maken van inzichten en kansen uit het veld van de publieke gezondheid en al bestaande initiatieven uit andere netwerken. In dit nieuwsbericht besteden we aandacht aan ... Lees meer

23 juni 2023

Kort Nieuws

► Gezondheidsverschillen verkleinen? Zet in op bestaanszekerheid! ► Symposium ‘Op naar het GALA?’ en inaugurele rede prof. dr. Ien van de Goor ► Nederland weer gidsland ROKEN ► GALA is een stap in de goede richting maar niet genoeg ► AWPG Limburg: promotieonderzoek naar regionale gezondheidsverschillen in Nederland ► In-house ochtend PHM studenten bij GGD Hollands Midden ►Gezondheidsverschillen verkleinen? Zet ... Lees meer

Signalement
18 juni 2023

Tijd om door te pakken

Het ZonMw Preventieprogramma 2023-2026 “Kennis voor preventie: juist nu!” is eind april 2023 van start gegaan. Het programma sluit aan op de regionale preventie infrastructuur en ondersteunt de ambities van het IZA en GALA. Daarnaast biedt het kansen aan GGD en AWPG voor regionale kennisontwikkeling en implementatie op het gebied van gezondheidsbevordering en preventie. Kansen nog niet eerder zó groot ... Lees meer

8 juni 2023

Kennissynthese Gezonde leefomgeving in kwetsbare wijken

Een simpele aanpassing in de leefomgeving leidt zelden tot een grote verbetering in de gezondheid. Toch zijn er wel degelijk handvatten voor een goede aanpak, ook voor kwetsbare wijken. Platform 31, Pharos en Onderzoeksinstituut IVO onderzochten in opdracht van ZonMw, en in nauwe samenwerking met het RIVM, de beschikbare kennis en kennisbehoefte over een gezonde leefomgeving in kwetsbare wijken. Deze ... Lees meer

Gezonde leefomgeving
26 juni 2022

GGD’en willen meer onderzoek doen naar infectieziektebestrijding

Femke Koedijk et al. inventariseerden de ervaringen van GGD’en met het doen van onderzoek op het gebied van infectieziektebestrijding. Vanuit GGD Haaglanden waren Marieke Heinen en Roelien Beuker betrokken. De resultaten publiceerden zij in het Infectieziekte Bulletin: “Infectieziekte-onderzoek bij GGD’en: welke knelpunten ervaren zij en hoe kan het beter?”. Verschillen in onderzoekscapaciteit De inventarisatie laat zien dat er grote verschillen ... Lees meer

2 juni 2022

Gezonde en groene leefomgeving: kansen Academische Werkplaatsen

Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid zouden goed de rol van ‘makelaar’ kunnen vervullen in een regionale kennisinfrastructuur op het thema gezonde en groene leefomgeving. Dit is een van de uitkomsten van een verkenning die bureau iresearch uitvoerde in opdracht van ZonMw. Programma Gezonde en Groene Leefomgeving In opdracht van de ministeries van VWS en LNV bereiden ZonMw en RIVM het Programma ... Lees meer

29 mei 2022

Leefstijl en mentale gezondheid; hoe-vragen verdienen meer prioriteit

Het Kennisplatform Preventie constateert dat ‘hoe-vragen’ meer prioriteit verdienen dan ‘wat-vragen, als het gaat om leefstijl en mentale gezondheid’. Zij lichten dit toe in een artikel in TSG en roepen lezers op om mee te denken. Kennisagenda Preventie Begin 2020 heeft staatssecretaris Paul Blokhuis het Kennisplatform Preventie in het leven geroepen. Dit platform bestaat uit experts uit de wetenschap, het ... Lees meer

26 november 2019

Kennisinfrastructuren als motor voor implementatie

Het Preventieprogramma van ZonMw bestaat twintig jaar. ‘Naast de nieuwe kennis over heel concrete gezondheidsvragen die uit de vele onderzoeksprojecten is gekomen, heeft het Preventieprogramma ook geleid tot de ontwikkeling van een infrastructuur die onderzoek, beleid en zorgpraktijk dicht bij elkaar brengt’ aldus de voorzitter van de centrale commissie van het programma, Henk Garretsen in Mediator. Academische werkplaatsen Een belangrijk ... Lees meer

20 jaar preventiePreventieZonMw

© 2024 awpg Lumens. Alle rechten voorbehouden / Disclaimer / Privacy / Realisatie: Lemon